Kategorie určena pro další kategorie dalšího profesního vzdělávání